"Paspåkroppen.dk" paspåkroppen barjordtilbord

Landbrug

Arbejdsopgaverne i landbruget er kendetegnet ved mange manuelle arbejdsopgaver, som kan være fysisk belastende og medføre nedslidning og muskel-skeletbesvær.

Belastningerne kan opstå ved monotont arbejde eller tungt arbejde kombineret med dårlige arbejdsstillinger og kan fx opstå ved:

  • fastholdelse af smågrise, der skal have klippet tænder og mange gentagne løft af smågrise
  • rengøring/udmugning med skovl i hjørner og andre steder, hvor maskinerne ikke kan komme ind
  • sortering af dyr og opsamling af døde dyr
  • drivning af dyr, hvor der pludselig sker noget uforudset og man kommer til at foretage en pludselig bevægelse
  • atypiske opgaver, som man ikke er vant til fx nedrivning/vedligehold/renovering/skovle- og bærearbejde
  • monotont arbejde fx mange timer i traktor på ujævnt terræn
  • malkning

Der er derfor god grund til, at ledelse og medarbejdere vurderer, om arbejdet tilrettelægges på den mest hensigtsmæssige måde og man bruger tekniske hjælpemidler og varierer arbejdet, så nedslidning undgås.

Vurdering af arbejdsopgaverne skal også indgå i virksomhedens APV.

Filmene

Drivning af grise

 

Kalvehytter

 

Traktorkørsel