"Paspåkroppen.dk" paspåkroppen barjordtilbord

Anlægsgartneri

Arbejdet som anlægsgartner er præget af mange manuelle arbejdsopgaver, som kan være fysisk belastende og medføre nedslidning og muskelskeletbesvær.

Belastningerne kan opstå ved monotont arbejde eller tungt arbejde kombineret med dårlige arbejdsstillinger og kan fx opstå ved:

  • knæliggende og hugsiddende arbejde fx belægningsarbejde
  • foroverbøjet arbejde kombineret med løft (belægningssten eller andre materialer)
  • asymmetrisk tungt arbejde fx grave-, skovle- rive- og hakkearbejde med håndredskaber
  • monotont arbejde kombineret dårlige arbejdsstillinger fx hækklipning, beskæring af træer mv.
  • løft af tunge ting (sække, blomsterkasser, planter, sten mv.)
  • lang tids kørsel på ujævnt terræn (vibrationer)
  • lang tids arbejde med vibrerende håndværktøj (motorsav, hækklipper, buskrydder mv)

Det er smerter i ryg og lænd, nakke, skuldre, hånd/arm og ben/fod, som giver problemer og mange har prøvet at være sygemeldte på grund af smerter i kroppen.

Der er derfor god grund til, at ledelse og medarbejdere vurderer, om arbejdet tilrettelægges på den mest hensigtsmæssige måde og man bruger tekniske hjælpemidler og varierer arbejdet, så nedslidning undgås. Vurdering af arbejdsopgaverne skal også indgå i virksomhedens APV.

 

Filmene

Vibrerende redskaber

 

Belægningsarbejde

 

Løft til lad