"Paspåkroppen.dk" paspåkroppen barjordtilbord

Løft af tunge sække


Løft af tunge byrder er risikabelt og kan give arbejdsskader. Derfor skal du altid vurdere og planlægge et løft nøje, inden du starter på opgaven. I vurderingen skal indgå byrdens vægt, rækkeafstand, forværrende faktorer som byrdens beskaffenhed, adgangsforhold, belysning, synsforhold og andre risici som kørende og gående trafik.

Vurder om løftet sker med foroverbøjet ryg, er asymmetrisk og, om du er nødt til at løfte armene under arbejdet. Disse ting øger risikoen for skader.

Tag højde for antallet af løft og varigheden af løftearbejdet i antal minutter/timer pr. dag eller uge.

Hvis det er muligt, så inddrag tekniske hjælpemidler, som nedbringer de fysiske belastninger og ricisien for ulykker.

Løft byrden tæt ind til kroppen, uden at vride eller bøje i ryggen på noget som helst tidspunkt. Hold også ryggen rank og undgå at løfte armene.

Gå ned i knæ, hvis det er nødvendigt for at nå byrden, og træk byrden tæt ind til kroppen. Lad de store benmuskler lave løftearbejdet.

Husk, at ansatte har krav på grundig instruktion og oplæring i de rette løfteteknikker. 

Filmene

Håndtering af potteplanter