"Paspåkroppen.dk" paspåkroppen barjordtilbord

Gartneri og planteskole 

Arbejdsopgaverne i gartneri og planteskoler er kendetegnet ved mange manuelle arbejdsopgaver, som kan være fysisk belastende og medføre nedslidning og muskel-skeletbesvær.

Belastningerne kan opstå ved monotont arbejde eller tungt arbejde kombineret med dårlige arbejdsstillinger og kan fx opstå ved:

  • Rydning af væksthuse (gamle planter i grøntsagsproduktion) og opfyldning med nye planter
  • Høst af grøntsager over skulderhøjde
  • Langvarigt stående og gående arbejde
  • Mange ind- og udstigninger af bil (servicegartnere)
  • Løft at tunge ting (sække, blomsterkasser, planter, sten mv)
  • Ensidigt gentaget arbejde – lange rækkeafstande

Det er smerter i nakke, ryg og lænd samt i ben og fødder, som giver problemer, og mange har været sygemeldte på grund af smerter i kroppen.

Der er derfor god grund til, at ledelse og medarbejdere vurderer, om arbejdet tilrettelægges på den mest hensigtsmæssige måde og man bruger tekniske hjælpemidler og varierer arbejdet, så nedslidning undgås.

Vurdering af arbejdsopgaverne skal også indgå i virksomhedens APV.

Filmene

Håndtering af potteplanter

 

Løft af tunge sække