"Paspåkroppen.dk" paspåkroppen barjordtilbord

Belægningsarbejde

Belægningsarbejde er fysisk hårdt og kan med tiden føre til nedslidningsskader i ryg, knæ og hofte. Løft af tunge fliser i dårlige arbejdsstillinger og med vrid i ryggen kan også give akutte rygskader. Arbejder du med foroverbøjet ryg, og sidder du meget på hug på knæene kan det give nedslidningsskader i ryg, knæ og hofte. Hvis du skal holde til et langt arbejdsliv i branchen, så brug gode arbejdsteknikker og alle de tekniske hjælpemidler, som findes for at undgå nedslidning.  

Når det er muligt, så anvend hjælpemidler, når du lægger fliser. Ved lægning af små fliser over et stort areal skal du også anvende hjælpemidler, da det nedbringer den fysiske belastning.  

Du kan ikke undgå dårlige arbejdsstillinger ved tilretning af fliserne, men du kan forsøge at variere arbejdsopgaverne og dermed arbejdsstillingerne i løbet af dagen.

Brug knæbeskyttere, handsker, beskyttelsesbriller og høreværn, når arbejdet kræver det.
 

Filmene

Vibrerende redskaber

 

Løft til lad