"Paspåkroppen.dk" paspåkroppen barjordtilbord

Rydning af krat og græsslåning

Rydning af krat, fældning af småtræer og græsslåning omfatter arbejde med kratrydder, rundsavsklinge eller græstrimmer. Arbejdet foregår typisk med bæring af kratrydder eller græstrimmer over længere tid og med mange ensidige, gentagne bevægelser. Arbejdet er hårdt for kroppen, idet der kan forekomme vrid i ryggen og asymmetriske arbejdsstillinger. Det belaster både ryg, nakke og skuldre.

Indstil bæreselen, så den sidder til på kroppen uden at folde/trække skævt for at reducere belastning af ryggen.

Indstil håndtaget på kratrydderen/græstrimmeren i passende afstand fra kroppen, så du undgår lange række-afstande.

Flyt fødderne under arbejdet, og lad skosnuder og næse være i samme retning for at undgå vrid i ryggen.

Sørg for at holde ryggen ret, og bøj i knæene, når du løfter for at reducere belastningen i ryggen.

Filmene

Træfældning

 

Manuel plantning af træer

Håndtering af dødt hjortevildt

Maskinplantning af træer

Opsætning af dyrehegn

Manuel nedskæring af flis

Rydning af krat og græsslåning