"Paspåkroppen.dk" paspåkroppen barjordtilbord

Landbrug

Arbejdsopgaverne i landbruget er kendetegnet ved mange manuelle opgaver, som kan være fysisk belastende og medføre nedslidning og muskel-skeletbesvær.

Belastningerne kan opstå ved monotont arbejde eller tungt arbejde kombineret med dårlige arbejdsstillinger.

Der er derfor god grund til, at ledelse og medarbejdere vurderer, om arbejdet tilrettelægges på den mest hensigtsmæssige måde og man bruger tekniske hjælpemidler og varierer arbejdet, så nedslidning undgås.

ARBEJDSTILSYNETS kampagne og særlig tilsynsindsats "Landmænd skal ikke lægge ryg til tunge løft!"

Faktaark: Et godt løft - et godt arbejdsliv
Det gælder dit arbejdsliv: Om variation i arbejdet
Det gælder dit arbejdsliv: Brug hjælpemidler i arbejdet

Se mere på Arbejdstilsynet hjemmeside 

Vurdering af arbejdsopgaverne skal også indgå i virksomhedens APV.

Filmene

Drivning af grise

 

Kalvehytter

 

Traktorkørsel