"Paspåkroppen.dk" paspåkroppen barjordtilbord

Knæliggende/hugsiddende arbejde ved gravsteder

Sørg for at planlægge og færdiggøre mest muligt i værkstedet, så knæliggende og hugsiddende arbejde minimeres, benyt evt. en speciel stol til lavt arbejde.

Sørg for et blødt underlag til knæ og hvor det ikke er muligt; brug knæværn eller knæpude.

Undgå at hæmme kredsløbet, varier arbejdet ved at skifte stilling.

Sørg for passende pauser, så muskler og kredsløb får mulighed for at restituere. Rejs dig op og gå en lille tur inden næste opgave.

Elastikøvelser kan medvirke til at undgå smerter i nakke og skuldre.

Filmene

Indretning af arbejdsstedet

 

Stående arbejde med grandekorationer

 

Transport af dekorationer fra værksted til gravsted