"Paspåkroppen.dk" paspåkroppen barjordtilbord

Træfældning


Skovarbejdere har mange løft og skal bære en masse tungt udstyr fra køretøjet ud til de træer, som skal fældes. Dette kan føre til asymmetriske løft og vrid i ryggen, som kan give skader og slid. Skal man bruge både en stor, en lille sav, flere kæder, 3-4 kiler, en stor hammer, dunke med benzin og olie, forplejning og personlige værnemidler bliver det hurtigt til 30-35 kg, som skal slæbes gennem skoven.

Brug en stor taske, som kan rumme det meste udstyr og kan bæres på ryggen. Fordel vægten lige meget på begge hænder, så du undgår asymmetriske løft og vrid i ryggen.

Brugen af motorsav giver ofte dårlige arbejdsstillinger med foroverbøjet ryg og vrid i ryggen. Vægten af motorsaven, belaster ryggen ekstra meget, hvis denne holdes foran. For at undgå skader og ondt i ryggen er det vigtigt, at skifte arbejdsstillinger ofte. Læn dig op ad træet, i stedet for at stå med foroverbøjet ryg. Sæt dig på hug eller knæ. Vær bevidst om, at holder ryggen rank, når du har motorsaven foran dig. Husk pauser, så ryggen får et hvil.

Brug skarpe og nyslebne kæder, da det letter savearbejdet og forkorter skæretiden – og dermed rygbelastningen. Brug udstyr, der ikke vejer så meget, det kan være kiler af aluminium i stedet for jern. 

Tilrettelæg og planlæg arbejdet godt og vær opmærksom! Uopmærksomhed ved betjeningen af motorsaven, eller når træet falder, kan få alvorlige konsekvenser.

Personlige værnemidler og sikkerhedsudstyr skal være i orden. Det gælder hjelm med høreværn og visir, handsker, sikkerhedsskærebukser og sikkerhedsstøvler. Brug reflekstøj så man tydeligt kan ses under arbejdet

Filmene

Manuel plantning af træer

Håndtering af dødt hjortevildt

Maskinplantning af træer

Opsætning af dyrehegn

Manuel nedskæring af flis

Rydning af krat og græsslåning