"Paspåkroppen.dk" paspåkroppen barjordtilbord

Opsætning af dyrehegn

Opsætning af dyrehegn omfatter bl.a. nedramning af pæle, trækning og fastgørelse af hegn.

Når der skal opsættes hegn, er der mange tunge løft og risiko for vrid i ryggen, asymmetriske arbejdsstillin­ger og lange rækkeaf­stande. Arbejdet kan være både hårdt og længerevarende.

Brug de rette hjælpemidler til opsætning af pæle, håndtering af hegnstråd og hegn – f.eks. traktor med greb og stativ til hegnstråd for at undgå tunge løft. Kør udstyr og materialer tæt på arbejdsstedet, så det ikke skal bæres langt. Sørg for solidt fodfæste for at undgå pludselige ryk og uforudsete bevægelser. 

Tip/vip og skub/træk pæle fra frontlæsser til arbejdsstedet, hvis grabben på traktoren ikke kan bruges. Så undgår du at løfte og dermed belaste din krop.

Flyt fødderne under arbejdet, og lad skosnuder og næse være i samme retning for at undgå vrid i ryggen.

Bøj i benene og hold ryggen ret, f.eks. når hegnet fæstnes med sømpistol eller plastikstrip, og når du løfter.

Samarbejd om opgaven og byt plads undervejs for at sikre variation.

Stil dig så højt som muligt, når stolpen bankes i jorden for at undgå arbejde over skulderhøjde.

Filmene

Træfældning

 

Manuel plantning af træer

Håndtering af dødt hjortevildt

Manuel plantning af træer

Opsætning af dyrehegn

Manuel nedskæring af flis

Rydning af krat og græsslåning