"Paspåkroppen.dk" paspåkroppen barjordtilbord

Kalvehytter

Når tunge emner eller dyr skal løftes eller bæres, er der ofte stor risiko for skader i ryg, nakke og skuldre. Særligt når det drejer sig om stor rækkeafstand og dårlige arbejdsstillinger. Når dyr bliver utrygge, kan de også give voldsomme spjæt og ryk, som kan give dig en skade. Tænk dig derfor godt om, inden du udfører arbejdet.

Brug altid tid på planlægning og risikovurdering, inden du skal i gang med en ny arbejdsopgave.
Er der risiko for ulykker? Hvad kan gå galt? Og hvilke konsekvenser kan det have?

Tænk over, hvordan du undgår at løfte og bære. Og undersøg, om der findes tekniske hjælpemidler. Hvis de findes, så skal du bruge dem!

Brug altid egnede tekniske hjælpemidler, når du skal løfte tunge emner eller dyr. 

Filmene

Drivning af grise

 

Traktorkørsel