"Paspåkroppen.dk" paspåkroppen barjordtilbord

Manuel nedskæring til flis

Nedskæring af flis omfatter arbejde med kædesav ved skovning af småtræer. Nedskæring af flis foregår typisk i lav arbejdshøjde med foroverbøjet ryg. Det giver risiko for vrid i ryggen og arbejdsstillinger med lang rækkeafstand. Der arbejdes typisk med nedskæring af flis en hel dag – flere dage ad gangen. Det er hårdt for kroppen, fordi det belaster ryg, nakke og skuldre.

Kør bilen tæt på fældningsområdet, så udstyr ikke skal bæres langt til arbejdsområdet.

Sørg for, at kæden på motorsaven er skarp. Det letter nedskæringen og nedsætter belastningen ved uhensigtsmæssige arbejdsstillinger.
Hold kædesaven tæt på kroppen, så rækkeafstanden og belastning af arme/skuldre minimeres.

Flyt fødderne under arbejdet. Lad skosnuder og næse være i samme retning for at undgå vrid i ryggen.

Sørg for at holde ryggen ret og bøje i knæene, når du løfter. Det reducerer belastning af ryggen.

Filmene

Træfældning

 

Manuel plantning af træer

Håndtering af dødt hjortevildt

Maskinplantning af træer

Opsætning af dyrehegn

Manuel nedskæring af flis

Rydning af krat og græsslåning