"Paspåkroppen.dk" paspåkroppen barjordtilbord

Skovbrug

Arbejdsopgaverne i skovbrug er kendetegnet ved mange manuelle arbejdsopgaver, som kan være fysisk belastende og medføre nedslidning og muskel-skeletbesvær.

Belastningerne kan opstå ved både monotont arbejde og tungt arbejde kombineret med dårlige arbejdsstillinger og kan fx opstå ved:

  • Langvarigt arbejde med manuel plantning af træer
  • Lang tids arbejde med at kigge op (fx i trækkroner i forbindelse med beskæring).
  • Dårlige arbejdsstillinger ved arbejde med pyntegrønt og juletræer
  • Langvarigt arbejde med motorsav 
  • Langvarigt arbejde på vibrerende maskiner og med værktøjer

Det er arbejde, som kan give smerter i ryg/lænd, nakke, og hånd/arm, samt ben/fod og som giver problemer og sygemeldinger.

Der er derfor god grund til, at ledelse og medarbejdere vurderer, om arbejdet tilrettelægges på den mest hensigtsmæssige måde og at man bruger tekniske hjælpemidler og varierer arbejdet, så nedslidning undgås. Vurdering af arbejdsopgaverne skal også indgå i virksomhedens APV.

Filmene

Træfældning

 

Manuel plantning af træer

Håndtering af dødt hjortevildt

Maskinplantning af træer

Opsætning af dyrehegn

Manuel nedskæring af flis

Rydning af krat og græsslåning