"Paspåkroppen.dk" paspåkroppen barjordtilbord

Transport af dekorationer fra værksted til gravsted

Undgå tunge løft, brug trillebør, små vogne eller traktor med anhænger.

Undgå mange belastende skub og træk

Kør så tæt på gravstedet som muligt og brug tekniske hjælpemidler hvor det er muligt og særligt i forbindelse med større dekorationer på gravstedet

Husk at tænke variationer ind i arbejdet og hold pauser hver time til halvanden i 5-10 minutter. Husk at strække ud undervejs.

Filmene

Indretning af arbejdsstedet

 

Stående arbejde med grandekorationer

 

Knæliggende/hugsiddende arbejde ved gravsteder