"Paspåkroppen.dk" paspåkroppen barjordtilbord

Manuel plantning af træer

Manuel plantning af træer omhandler plantning ved hjælp af spade e.l. i bearbejdet eller ubearbejdet jord. Arbejdet står typisk på i flere dage ad gangen og foregår for det meste i lav arbejdshøjde, hvor ryggen ofte er foroverbøjet. Det belaster din ryg, nakke og skuldre, hvis du ikke passer på.

Pas også på ikke at vride i ryggen og at få arbejdsstillinger med for lange rækkeafstande.

Placér transportvognen tæt på plantesækkene, så løft ved læsning af sække og andet udstyr reduceres. Kør planter og udstyr helt tæt på plantningsområdet, så det ikke skal trækkes eller bæres langt til arbejdsområdet.

Brug gerne 2 poser til planterne, så du kan skifte mellem at plante i højre og venstre side.

Ret ryggen og bøj i knæene, når træerne skal i jorden, så du reducerer belastningen af din ryg.

En spids spade gør det lettere at grave huller. Dermed reducerer du også belastningen af din ryg, hofte og knæ.

Flyt fødderne under arbejdet, og lad skosnuder og næse være i samme retning for at undgå vrid i ryggen.

Indlæg variation i arbejdsopgaverne – og husk at holde pauser og at strække ud.

Filmene

Træfældning

 

Håndtering af dødt hjortevildt

Maskinplantning af træer

Opsætning af dyrehegn

Manuel nedskæring af flis

Rydning af krat og græsslåning